ΚαθαρIου-ΡAλλη ΣοφIα
         
   

 
γράφει  ΣοφIα Καθαρειου


Το ΒιβλΙο τούτο αφιερώνεται
στη ητέρα ου
Ανδριάνα Ν.Ράλλη
και στην κόρη ου Λlλλη.

Πολύς χρόνος, κόπος και σκέψη δαπανήθηκαν για να γραφτεί το βιβλίο τούτο. Δεν είναι εύκολο να πείς στη ζωή κάποιου ατόου και να προσπαθήσεις να φέρεις στο προσκήνιο αληθινές καταστάσεις και συβάντα χωρίς να διατρέξεις τον κiΎδυνο κάποτε να τραυατίσεις το ίδιο το άτοο ή όποιο άλλο σχετίζεται Ι αυτές τις καταστάσεις. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται η συγγραφέας να καταφύγει πολλές φορές στο ύθο από σεβασό στις αρΧές που υπαγορεύουν το δικαίωα κάθε ανθρώπου να κρατά - αν θέλει - τούς ενδόυχους Χώρους της ψυχής του, ιδιωτικούς και απαραβίαστους. 
 

Για την Τούλα Ανδρικοπούλου που ου άνοιξε την ψυxή της ένα εγάλο ευχαριστώ.  

Ευχαριστίες απευθύνω και στην Τράπεζα WESTPAC για την χρηατοδότηση της έκδοσης.

Copyright  ΣΟΦΙΑ ΡΑΛΛΗ-ΚΑΘΑΡΕιΟΥ

136 Rainbow Str. Randwich 2031 NSW AUSTRALIA Εκδόσεις:  FOREIGN LANGUAGE PUBLICATIONS ΡΙγ Ltd 
1-9 Glebe Point Rd. Glebe 2037 NSW

Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia
 enquiry@anagnostis.info