ΤΙΜΕ ΙΝ ΑΤΗΕΝS            

                   

Βιογραφικό της 
Πιπίνας-Δέσποινας 
Ιωσηφίδου-
Elles

  

Η Αυγούλα και ο Φωτεινός

 
  


GREEKS 
IN AUSTRALIA

Explore the Map above

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

 

Στον Αι-Γιάννη Λευκάδα, καλοκαίρι 1965
ΤΗΣ ΠΙΠΙΝΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-
ELLES

Η τιμωρία του γεωργού
ΤΗΣ ΠΙΠΙΝΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-
ELLES
Πρόσφυγες   Λαθρομετανάστες
ΤΗΣ ΠΙΠΙΝΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ  ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ELLES
Η Επιστροφή της Ιφιγένειας 
του Γιάννη Ρίτσου

ΤΗΣ ΠΙΠΙΝΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ELLES

Η ζωή... δεν είναι πανηγύρι!..

Σπίτια σπιτάκια... άνθρωποι..
Ένας Άνθρωπος  Θεατής
Η μαγική αυλή
 
του μπάρμπα Ζήση
Η Χρυσόθεμις του
Γ. Ρίτσου

Ο Καθρέφτης  

(Μονόπρακτο)  

Mωμογέραν ή Μωμοέραν ή Μωμογέρια

Προθεατρικό αυτόνομο Ποντιακού Θεάτρου

Ήπειρος-σύντομη γεωφυσική γνωριμία Οι "Εκκλησιάζουσες"

Σύντομη επισκόπηση του  καλλιτεχνικού έργου

της  Πιπίνας  Δ. Ιωσηφίδου -Ελλη (Elles)

 
     

Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia
 enquiry@anagnostis.info